www.s-bb.nl


Overdracht register aan SBB

01-07-2015

Vanaf 1 juli 2015 is het niet langer mogelijk om in te loggen op dit register. Dit in verband met de overdracht van wettelijk taken, waaronder de publicatie

van erkende leerbedrijven, door Calibris aan SBB. Mocht u gegevens willen wijzigen of een aanvraag tot erkenning willen indienen, dan kunt u gebruik maken

van het contactformulier van SBB: https://transitie.stagebedrijven.nl. Bent u een reeds erkend leerbedrijf en wilt u een uitbreidingsverzoek indienen, ga

dan naar http://www.s-bb.nl/contact.html.